کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۴۸۸ ویدئو

فیلم اموزش عکاسی پایه درس بیست و دوم

فیلم اموزش عکاسی پایه (درس بیست و دوم) توسط استاد بن لانگ با دوبله اختصاصی باشگاه عکاسان جوان فیلم اموزش عکاسی پایه درس بیست و دوم