کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۴۵۱۸ ویدئو

????????سیم ظرفشویی و آتش

❌نکات ایمنی را رعایت کنید❌وسایل مورد نیاز: سیم ظرفشویی فندک ظرف. سیم را درون ظرفی گذاشته و آتش بزنید سپس مشاهده کنید که چه اتفاقی میافتد???? ????????سیم ظرفشویی و آتش