کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۳۲۹۱ ویدئو

مخصوص بانوان - نشانه‌های شروع فرایند یک زایمان طبیعی

شروع زایمان علائمی دارد که به راحتی قابل تشخیص است از زمان شروع نشانهzwnjهای زایمان تا خارج شدن نوزاد ممکن است نزدیک به 20 ساعت طول بکشد این