کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۹۹۳ ویدئو

????????واکنش شیمیایی جذاب ????

مواد مورد نیاز: شکر شن فندک مواد آتش زا جوش شیرین.10گرم جوش شیرین را درون لیوانی بریزید سپس 40 گرم شکر به آن اضافه کنید آن هارا خوب مخلوط کرده و روی شن ها بریزید کمی مواد آتش زا اضافه کرده و در آخر با فندک انها را آتش بزنید و نتیجه را ببینید. ????????واکنش شیمیایی جذاب ????