کل ویدئوها تاکنون: ۳۴۰۰۵۱۲ ویدئو

ویدیوی تکاندهنده از تیراندازی مستقیم پلیس به معترضان در بغداد

در تصاویر تکان دهنده ای که از درگیری های خشونت بار در این روز روی پل شهدا منتشر شده، صدای شلیک تیر به وضوح شنیده می شود. ویدیوی تکاندهنده از تیراندازی مستقیم پلیس به معترضان در بغداد

تازه ترین ویدئوها