کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۸۶۷۷ ویدئو

تخریب برخی از خانه های 3 روستا در شهرستان میانه

تخریب برخی از خانه های 3 روستا در شهرستان میانه