کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۶۱۶ ویدئو

????????خمیر دندان و گوی داغ

ببینید که چطور گوی داغ در عرض چند ثانیه مقدار زیادی از خمیر دندان داخل لیوان را سوراخ کرده و به انتها می رسد.???? ????????خمیر دندان و گوی داغ