کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۸۵۷۵ ویدئو

دزدی میلیاردی سرویس های ارزش افزوده از جیب مردم!

سازمان تنظیم مقررات چقدر در سود سرویس های ارزش افزوده شریک است؟! دزدی میلیاردی سرویس های ارزش افزوده از جیب مردم!