کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

تدریس فارسی سال دوازدهم با استاد حسین احمدی و سیروس ستارنژاد گیلنا

تدریس زیبا و روان فارسی سال دهم با مجربترین استاد حسین احمدی و سیروس ستارنژاد. موسسه آموزشی کنکور آسان است،انتشارات گیلنا. تدریس فارسی سال دوازدهم با استاد حسین احمدی و سیروس ستارنژاد گیلنا