کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۴۸۸ ویدئو

حسن روحانی و تعریف سه جوک متوالی در هیئت دولت????????

????آرامش سال 1398 مردم پاداش مقاومت مردم در سال 1397 بود...????????مردم خوب فهمیدند که اگر گل برجام بود چقدر معطر می‌کرد فضا رو...????????با شکوفایی برجام بود که سال 1395 بزرگترین رشد اقتصادی دنیا رو داشتیم...???? حسن روحانی و تعریف سه جوک متوالی در هیئت دولت????????