کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۳۰ ویدئو

آقای رییس جمهور ، آیا شما رییس جمهور کشور دیگری هستید ؟

نطق محمد دامادی ، نماینده مجلس شورای اسلامی ساری_میاندرود در ارتباط با انتقال آب دریا و احداث سد فینسک⚠️ مازندران اجازه سوئ استفاده به متجاوزان نخواهد داد.❌با زبان سرخه ای حرف بزنیم که درک کنید ما را؟؟!!@mohammad_damadi آقای رییس جمهور ، آیا شما رییس جمهور کشور دیگری هستید ؟