کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۰۴۵۹ ویدئو

اعترافات سحر تبر در تلویزیون: دوست داشتم مشهور شوم

سحر تبر یکی از شاخ های اینستاگرامی که چند روز قبل بازداشت شده بود مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت و جزئیات بیشتری از 3 سال فعالیتش در اینست