کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۰۴۳۸ ویدئو

سرلوحه پاسداری/ رهبر معظم انقلاب از سپاه چه میخواهند؟

طی ماه گذشته ، فرمانده معظم کل قوا در دودیدار با فرماندهان و مسئولین و همچنین پاسداران جوان دانشگاه امام حسین(ع) سخنان راهبردی و مهمی را ب