کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۵ ویدئو

نکات مهمی که هنگام قرارداد با اشخاص حقیقی باید توجه کنیم

زمانی که می خواهیم با اشخاص حقیقی قرارداد ببندیم، مسئله اهلیت بسیار مهم است. اما این اهلیت به چه معناست؟ 1- بلوغ 2- عقل 3- ممنوع المعامله 4- نمایندگی و وکالت 5- ورثه ... آیا با افراد زیر 18سال می توانیم قرارداد ببندیم؟ افراد ممنوع المعامله را میتوانید تشخیص دهید؟ از نکات مهم وکال