کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۲۴۸۸ ویدئو

عمل لازک و صفر ماندن هردوچشم پس ازبیش ازیکسال بانمره وآستیگمات بالاتوسط دکترمهرد

رضایت #عمل_لازک پس_از_یکسال صفر شدن کامل چشم عمل لازک و صفر ماندن هردوچشم پس ازبیش ازیکسال بانمره وآستیگمات بالاتوسط دکترمهرد