کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۷۶۲۶ ویدئو

حادثه چپ شدن لودر و مرگ راننده: جلوی مرگ را نمی توان گرفت

حادثه چپ شدن لودر و مرگ راننده: جلوی مرگ را نمی توان گرفت