کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۸۳۸۱ ویدئو

الگوی آقای همساده

آقای همساده با خنده وارد صحنه می شود و بعد از احوال پرسی و تبریک عید به آقای مجری در مورد الگو قرار دادن صحبت می کند و بر این اعتقاد است که هر وقت الگویی را برای خودش انتخاب کرده با مشکل خیلی بزرگی روبرو شده است و در نتیجه تصمیم میگیرد که آقای مجری را به عنوان الگو انتخاب کند که با مخالفت آقای مجری روبرو می شود و.....http://www.negahmedia.ir/media/show_video/69429