کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۵ ویدئو

برخلاف ارائه طرح جدیدرفیق حریری برای کاهش اعتراضات تظاهرات همچنان ادامه دارد

برخلاف ارائه طرح جدید رفیق حریری برای کاهش اعتراضات مردمی، تظاهرات در لبنان همچنان ادامه دارد.www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : برخلاف ارائه طرح جدیدرفیق حریری برای کاهش اعتراضات تظاهرات همچنان ادامه دارد