کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۵۸۹۸ ویدئو

کوهنوردی در هوای سرد

برای شکار آهو مجبور به سختی بسیاری شدیم