کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۳۶۸ ویدئو

صندوق ماهی دم آبی: Ostracion cyanurus

صندوق ماهی دُم آبی (Ostracion cyanurus)، از صندوق ماهیان (جعبه ماهیان) بومی آب های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی ساکن بسترهای مرجانی است و تا 15 سانتیمتر بزرگ می شود. معمولا منفرد و منزوی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_o

تازه ترین ویدئوها