کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۹۰۷۶ ویدئو

فرود با چتر نجات بر زین اسب !

این ورزشکار حرفه ای تفریح چتر سواری را چند برابر کرده و دست به کار جالبی می زنه... فرود با چتر نجات بر زین اسب !