کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۵۵۴۰ ویدئو

مجریگری مجری توانمند جناب آقای فرهاد حدادی. تلفن جهت هماهنگی اجرا:09126139673

مجریگری مجری توانمند و مولف مراسم آیینی و همایش ها، فرهاد حدادی. تلفن جهت هماهنگی :09126139673 مجریگری مجری توانمند جناب آقای فرهاد حدادی. تلفن جهت هماهنگی اجرا:09126139673