کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۲۷۹۳ ویدئو

حلقه آخر 5/ چادری های تلویزیون؛ برهنه های سینما

پوشش بازیگران زن این روزها تبدیل به چالشی بزرگ شده.پوششی که تناقض آن با نقش هایی که ایفا میکنند، این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می آورد که این میزان تناقض و ریاکاری از کجا ناشی میشود متین ستوده که اولین تجربه سینمایی اش بازی در فیلم ترمینال غرب بود که در دفتر سینمایی عمار تهیه