کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۲۲۲۳ ویدئو

بوفالوی غولپیکر سوار بر خودروی کابوی آمریکایی!

یک کابوی آمریکایی بوفالوی خود را سوار خودرو می کند و در شهر می چرخاند. بوفالوی غولپیکر سوار بر خودروی کابوی آمریکایی!