کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۶۶۰۷ ویدئو

ارتودنسی یک فک | دکتر سعید قریشی

In cases with constricted lower arch expanded lingual arch can create space for crowded teeth.در بیماران با تنگی قوس فك پایین گسترش عرضی با lingual arch می تواند فضای لازم برای مرتب كردن دندان ها را فراهم كند. www.drsaeedghorashi.com ارتودنسی یک فک | دکتر سعید قریشی