کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۵ ویدئو

برداشت آی سی با سی ان سی رومیزی زانا

یکی از عملیات مهم در تعمیر بردهای الکترونیکی بخصوص برای تعمیرکاران موبایل آیفون برداشت آیسی سوخته و جایگزینی آی سی جدید است. برای این منظور با توجه به اینکه این آی سی ها دارای پایه های متعدد در زیر آیی سی می باشند، بهترین راه تراش دقیق آی سی تا رسیدن به پایه ها می باشد. در این فی