کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۵۸۴۴ ویدئو

بزرگترین پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری وتجاری

بازدید دکتر دادبود شهردار گرگان از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری وتجاری شهرداری گرگان واقع در بلوار غدیر بزرگترین پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری وتجاری