کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۵ ویدئو

هیتر کارنو

هیتر کارنو با سه سوخت گازی، گازوئیل و برقی پرتاب هوا تا شعاع 10 متری و از 4 جهت قابل تنظیم برای ارتفاع های متفاوت متناسب با سن جوجه هیتر کارنو