کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۷۹۳۸ ویدئو

حرکت نشر دمبل متناوب نشسته

حرکت نشر دمبل متناوب نشستهdiams� تقویت عضلات سرشانه