کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۷۸۷۷ ویدئو

گیت بسفر کاخ دلمه باغچه

گیت بسفر کاخ دلمه باغچه استانبول