کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۴ ویدئو

قانون جذب چیست؟

برای شرکت در دوره و این فرصت بی نظیر از گوگل پلی jazbplus را دانلود کنید و وارددوره مغناطیس جذب شوید

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jazbplus