کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۵۸۸۰ ویدئو

روایت فتح قله ها | دماوند، ارسنجان، کربلا

گزارش: زهرا خادمیاله قلی ابراهیمی دوچرخه سوار و کوهنورد 63 ساله ی ارسنجانی مسیر ارسنجان تا کربلا را رکاب زد.او حرکتش را با فتح قله های سبلان و دماوند آغاز کرد و مسافت 1200 کیلومتری ارسنجان تا کربلا را با شعار خاصی رکاب زدابراهیمی شعاراز سبلان تا دماوند،از دماوند تا کربلا برای عاش