کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۰۲ ویدئو

صحبت های دکتر طهرانچی پیرامون حضور و تاثیر دانشجویان و نخبگان در اربعین حسینی

اربعین یک جریان و جنبش است که به ظهور حضرت حجت (عج) انشالله میرسد و قشر نخبه و دانشجو طالب انتظار نباید از این جریان غفلت کند. صحبت های دکتر طهرانچی پیرامون حضور و تاثیر دانشجویان و نخبگان در اربعین حسینی