کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۲۳ ویدئو

ویدئو ای درد ناک از حمله ترکیه به سوریه

پس از حمله رج طیب اردوغان به سوریه این برادر قصد دارد جان برادر زیر آوار خود را نجات دهد ویدئو ای درد ناک از حمله ترکیه به سوریه