کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۵۸۷۳ ویدئو

نقش سردار سلیمانی در تغییر دید مردم عراق به ایران

بیانات رهبرانقلاب درباره نقش سردار سلیمانی در تغییر دیدگاه مردم عراق به ایران پس از جنگ تحمیلی