کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۹۹۱۸ ویدئو

حوادث اسلحه گرم که توخی نداره

این تفنگ شوخی نداره اگه دست از پا خطا کنی کلات پس معرکس