کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۰۸۷۸ ویدئو

آموزشی لوازم کوهنوردی

- داری میری سفر - هر سفر ، لوازم سفر میخواد - میخوای لوازم سفر تهیه کنی - میخوای کوله پشتی رو جمع کنی - اینم کوله پشتی ددی daddytrips مارو در ا