کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۲۵۵۵ ویدئو

خاتمه اعتصاب عجیب در مترو لندن با برخورد مردمی

مسافران عصبانی مترو لندن اعضای جنبش شورش علیه انقراض را که در بالای قطار رفته و مانع از حرکت شده بودند، به پایین کشیده و کتک زدند خاتمه اعتصاب عجیب در مترو لندن با برخورد مردمی