کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۳۶۸ ویدئو

رونمایی از شهر 2030 در نمایشگاه فناوری های پیشرفته ژاپن

بیستمین نمایشگاه فناوری های پیشرفته ژاپن با موضوع جامعه 5 و بخش ویژهشهر 2030از روز سه شنبه آغاز به کار کرد و تا روز جمعه بر پا خواهد بود. رونمایی از شهر 2030 در نمایشگاه فناوری های پیشرفته ژاپن

تازه ترین ویدئوها