کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۵۲۹ ویدئو

روح الله زم تحت حفاظت شدید دولت فرانسه بود

وفا نیکفر، از نزدیکان و دوستان زم در گفتگو با بیzwnjبیzwnjسیروح الله زم تحت حفاظت شدید دولت فرانسه بود و محافظت خیلی شدیدی از وی می شدحتی باشگ