کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۲۷۹۳ ویدئو

پخ زن/محصولی از AGP تایوان/گروه صنعتی اسکندری

دستگاهی کوچک و خوش دست  ایده آل برای پخ زنی لوله امکان تنظیم دقیق ارتفاع پخ زنیامکان پخ زنی در زوایای بین 0 تا 60 درجهدارای 12 اینسرت کاربایدیمدل دستگاه EB24Rمشخصات موتور 220-240ولت.1100واتسرعت : 220 ولت: 3000 دور در دقیقهزاویه پخ زنی:0تا60 درجهحداکثر عمق پخ زنی در زوایای مختلف:ز