کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۷۵ ویدئو

وضعیت زیرساخت های شهرک های صنعتی

شبکه یک- 24 مهر 98- 14:00| رضا رحمانی وزیر صنعت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر خصوص وضعیت زیرساخت های شهرک های صنعتی بخصوص شهرک های صنعتی اطراف تهران گفت: ما در بخش زیر ساخت های این شهرک ها، به ویژه در خصوص تامین برق با مشکل جدی مواجه هستیم البته در خصوص آب، خط انتقال در حال احداث و د