کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۰۸۷۸ ویدئو

نواختن زنگ معاملات توسط سفیر سوییس و مدیرعامل بورس تهران23-07-98

صبح روز سه شنبه 23 مهر98، سفیر سوئیس از بورس اوراق بهادار تهران بازدید و در مراسمی نمادین زنگ معاملات توسط مدیرعامل بورس تهران، سفیر سوئیس به صدا در آمد. نواختن زنگ معاملات توسط سفیر سوییس و مدیرعامل بورس تهران23-07-98