کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۸۴۲۴ ویدئو

ماجرای معدنی که صرفه اقتصادی نداشت و نزدیک انتخابات صرفه اقتصادی پیدا کرد!

شایان نادری، فعال جهادی: کلنگ زنی های مدیران کت و شلواری در مناطق محروم فقط در بازه انتخابات است! ماجرای معدنی که صرفه اقتصادی نداشت و نزدیک انتخابات صرفه اقتصادی پیدا کرد!

تازه ترین ویدئوها