کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۲۰۷۹ ویدئو

شهرام جعفری نژاد - منتقد سینما و تلوزیون

شهرام جعفری نژاد. شهرام جعفری نژاد (متولد 23 مهر 1340) مهندس معمار، منتقد فیلم، پژوهش گر و استاد دانشگاه در رشته های سینما و معماری است. - ورود به رشته معماری و شهرسازی دانشگاه تهران و آغاز نگارش نقد فیلم در ماهنامه سینمایی فیلم در سال 1363 (صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر ماهنام

تازه ترین ویدئوها