کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۳۲۳۱ ویدئو

لحظه فرار زندانیان داعشی بعد از حمله ترکیه به سوریه

لحظه فرار زندانیان داعشی بعد از حمله ترکیه به سوریه