کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۸۰۷۷ ویدئو

بخشی از مراسم افتتاح بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر

بخشی از مراسم افتتاح بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر تهران به همت موسسه خیریه نور تاریخ: یکشنبه چهاردهم مهرماه 1398 سخنران : جناب آقای مهندس هوشنگ ادهمی ( مدیرعامل موسسه خیریه نور ) بخشی از مراسم افتتاح بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر