کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

مراحل کلی اجرای آسفالت خیابان آیت الله صالحی مازندرانی قائم شهر

بر اساس مصوبات شورای اسلامی دوره پنجم و تاکید مدیریت شهری مهندس صالح زاده شهردار قائم شهر با حضور شهردار ، رئیس و اعضا محترم شورا اسلامی شهرو مسئولین شهرداری ادامه پروژه بزرگ آسفالت خیابانهای سطح شهر قائم شهر صورت پذیرفت. مراحل کلی اجرای آسفالت خیابان آیت الله صالحی مازندرانی ق