کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۰۸۸۹ ویدئو

موتورسواری مصیبت بار یک زن

یک زن موتورسوار در تایلند نتوانست کنترل وسیله نقلیهzwnjاش را حفظ کند و به زمین برخورد کرد چند لحظه بعد این زن وارد خیابان اصلی شد و با یک خود