کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۳۲۳۱ ویدئو

مصدوم شدن زن موتورسوار پس از دو بار تصادف با یک مرد

یک زن موتورسوار در شهر چناقzwnjقلعه ترکیه در فاصله کوتاهی دو بار با یک مرد که در حال عبور از خیابان بود، تصادف کرد پس از تصادف دوم، این زن از